Javni poziv za organizaciju višednevne školske ekskurzije u Beč i Ljubljanu

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za organizaciju višednevne školske ekskurzije u Beč i Ljubljanu.

U nastavku se nalazi javni poziv za organizaciju školske ekskurzije u Beč:

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 006/2022.

Rok za dostavu ponuda je 15.12.2022.

Javno otvaranje ponuda bit će 19. prosinca 2022. u 12:30 sati u prostorijama škole.