Odabir ponuda za višednevnu vanučioničku nastavu Sarajevo – Budva – Dubrovnik

U sijedu 3. travnja održan je roditeljski sastanak za roditelje učenika trećih razreda na kojem su razmatrane ponude za vanučioničku nastavu.