Odabir ponuda za višednevnu terensku nastavu nastavu u Torino, Italija

U sijedu 13.9.2023. održan je roditeljski sastanak za roditelje učenika na kojem su razmatrane ponude za vanučioničku nastavu.

Zapisnik je dostupan ovdje.