Rezultati odabira učenika za mobilnosti u sklopu Erasmus+ projekta Inovativni pristupi generaciji Z

Dragi učenici,

hvala vam na velikoj zainteresiranosti za učeničke mobilnosti! Vaše su prijave ocijenjene prema prema ranije navedenim kriterijima, a najveći broj bodova nosilo je sudjelovanje u eTwinning aktivnostima i kulturno-javnim aktivnostima škole na koje ste se referirali u motivacijskom pismu.

Popis odabranih učenika (navedenih prema inicijalima) možete vidjeti u prilozima objave, kao i na Erasmus panou u našoj školi.

Rok žalbe na odluku prosudbenog vijeća je 2 dana: 19. i 20.10. (13:00 u knjižnici).

Koordinatorica projekta:

Barbara Hanjilec

barbara.hanjilec@skole.hr