Obavijest učenicima završnih razreda za odabir teme završnog rada

Iz Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (čl. 8)

(1) Završni rad se sastoji od Izradbe završnog rada i Obrane završnog rada.

(2) Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, donosi ravnatelj ustanove do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini, na prijedlog stručnih vijeća. Broj ponuđenih tema mora biti najmanje za 50% veći od minimalno potrebnog broja.

(3) Pri predlaganju tema za završni rad, mogu se uzeti u obzir i prijedlozi učenika, ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojemu se učenik obrazovao.

(4) Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine.


Tijekom utorka, 24. listopada 2023. god., učenici mogu samo pregledavati predložene teme.

Temu završnog rada moguće je birati od srijede, 25. listopada od 12:00 sati do utorka, 31. listopada 2023. god. do 23:59 sati.

Popis tema s obrazloženjima nalazi se na platformi Loomen.

              Učenici se moraju prijaviti na adresi https://loomen.carnet.hr/ AAl identitetom, odnosno e-mail adresom ime.prezime@skole.hr.

              Nakon prijave, učenicima bi se na stranici pod “Moji predmeti” trebao pojaviti kolegij ŠUDIGO-ZAVRŠNI RADOVI 23/24. Ako kolegij nije vidljiv, potrebno je pretražiti sve dostupne kolegije na način da se otvori traka s lijeve strane i odabere opcija “Svi predmeti”. Tu se sada u polje za pretraživanje može upisati naziv traženog kolegija ŠUDIGO-ZAVRŠNI RADOVI 23/24.

              Nakon odabira kolegija, učenici imaju mogućnost vidjeti popis tema završnog rada za svoje zanimanje pod nazivom Popis tema za završni rad s obrazloženjem i vrednovanjem.

              Klikom na link, otvara se popis tema s obrazloženjima za njihovo zanimanje i to u posebnom prozoru web preglednika.

              Klikom na link pod nazivom Moj odabir teme, dolazi se do web stranice na kojoj treba (moguće samo jednom) odabrati jednu temu po izboru, od svih dostupnih te pohraniti odabir.

Svim učenicama i učenicima želimo uspješnu prijavu i odabir teme završnog rada.

Ravnateljica:

Božica Šarić, dipl. pedagoginja