Obavijest

Obavještavamo vas da Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, sukladno Godišnjem planu i programu i Godišnjem kurikulumu škole, 1. prosinca 2023. definira kao nenastavni dan povodom Dana škole te da je taj radni dan organizirano stručno usavršavanje za djelatnike škole. Za potrebe stranaka Škola je otvorena od 7 do 13 sati.
Uprava škole