Javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave u Budimpeštu, Bratislavu i Prag

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave u Budimpeštu, Bratislavu i Prag.

U nastavku se nalazi javni poziv za organizaciju školske ekskurzije u Mađarsku, Slovačku i Češku:

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1/2024.

Rok za dostavu ponuda je 28.2.2024. isključivo zemaljskom poštom na adresu škole:

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok

Razmatranje ponuda održat će se u školi 6.3.2024. s početkom u 15:00 h.