O školi

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok je srednja umjetničko-strukovna škola smještena na adresi Prilaz prof. Ivana Vrančića 5., Zabok.

U školi obrazujemo učenike u dva sektora obrazovanja:

 • Umjetnost (područje rada likovne umjetnosti i dizajna – industrijski i grafički dizajn i dizajn odjeće te srednjoškolsko glazbeno obrazovanje)
 • Grafičke tehnologije i audiovizualno oblikovanje (zanimanja: medijski tehničar, web dizajner, grafički tehničar pripreme, grafički urednik – dizajner).

Bogatim i inovativnim školskim kurikulumom, različitim projektima i suradnjama s lokalnom i međunarodnom zajednicom povećavamo kvalitetu rada i pridonosimo afirmaciji škole u širem okruženju.

Strategijom razvoja škole usmjereni smo na modernizaciju naših kurikuluma, respektirajući umjetnički aspekt obrazovanja te razvoj stručnih kompetencija putem stvaranja modernijih uvjeta rada u svim segmentima.

Učenika stavljamo u središte pozornosti  nastavnog procesa, uvažavajući njegovu individualnost,  razvijajući prepoznate talente, kreativnost i posebnosti. Orijentirani smo prema poduzetništvu kako bi učenici po završetku školovanja spremno stupili na tržište rada i bili sposobni za samozapošljavanje i druge poduzetničke inicijative.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću  Zabok danas je pozicionirana kao jedinstvena  moderna strukovno-umjetnička škola. Iz godine u godinu ima tendenciju rasta  broja upisanih učenika, školuje se više od 380 učenika, zaposleno je 70-tak osoba, od toga  60-tak nastavnog osoblja. Poznato je da naši učenici u svim općeobrazovnim i strukovnim područjima postižu zapažene rezultate. S ponosom ističemo naših deset učenika  koji su u zadnjih  10 godina osvojili  prva mjesta u državi u području vizualnih umjetnosti i dizajna i području glazbene umjetnosti te primili Oskare znanja koja dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje

Ponosni smo također da je Školski list Tabula nova, tiskano i digitalno izdanje primjer izvrsno oblikovanog školskog lista te je višestruko pozivan na Državnu smotru Lidrana.

Nagradu „Faust Vrančić“ za postignuto prvo mjesto na državnim natjecanjima u strukovnim disciplinama koje dodjeljuje  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih primilo je naših 4 učenika.

Redovito sudjelujemo i na Državnim natjecanjima iz  obrazovnog sektora grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja na kojima postižemo zapažene rezultate, a 2016. bili smo domaćini Državnog natjecanja i smotre te 2022. na WorldSkills Croatia domaćini natjecanja u disciplini Multimedija. 

Zahvaljujući podršci Osnivača KZŽ, Grada Zaboka te vlastitim inicijativama kroz projekte uspjeli smo u zadnjih 10 godina napraviti iskorak i podići kvalitetu rada Škole nabavom suvremene opreme te investicijama  kao što je promjena arhitektonska prilagodba za učenike s tjelesnim oštećenjima, ugradnja dizala, promjena kotlovnice, novo krovište škole,  promjena stolarije, rekonstrukcija i adaptacija prostora za srednju glazbenu školu, usustavljenje MMC i Školskog radija, adaptacija info učionica i rekonstrukcija školske knjižnice, adaptacija sustava odvodnje, izgrađeni su sportski tereni – rukometno i košarkaško igralište, izgrađene sjenice u školskom vrtu  te uređena mikrolokacija vanjskog prostora na kojoj se škola nalazi.  Time se pruža našim učenicima ljepše i poticajnije radno okruženje. 

Naša vizija je biti vodeća umjetničko-strukovnu škola u regiji koja razvija kreativnost i umjetničke potencijale, poduzetništvo i digitalne kompetencije!

Cilj je pružiti učenicima kvalitetno i moderno obrazovanje, usmjereno na razvoj kreativnih i talentiranih pojedinaca. Naše kulturno nasljeđe nastojimo i dalje zadržati, ali smo otvoreni za sve alternativne i inovativne kulturne scene pod motom naše škole: Kreativnost je naša stvarnost i doprinos budućnosti!

Odlika naše škole podrazumijeva promicanje kreativnosti, likovnog stvaralaštva i vizualnog oblikovanja, glazbene i filmske umjetnosti, dizajna i modnog izričaja uključujući suradnju s međunarodnim institucijama, školama  i udrugama kroz rad na projektima, izložbama , festivalima i drugim medijskim nastupima.

Uspjesi Škole daju pak uvid u širinu i spektar rada i uključenost naših učenika u život cjelokupne zajednice.

POVIJEST ŠKOLE

IME JE ZNAK (NOMEN EST OMEN) – ILI KAKO POVIJEST UVIJEK POČINJE IZNOVA

 • SREDNJA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA 1961.-1963.
 • TEKSTILNI ŠKOLSKI CENTAR 1964.-1976.
 • ŠKOLSKI CENTAR 1976.-1978.
 • CENTAR ZA ODGOJ I USMJERENO OBRAZOVANJE ZABOK 1978.-1985.
 • CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ”SEDAM SEKRETARA SKOJ-a” ZABOK 1985.-1992.
 • TEKSTILNA ŠKOLA ZABOK 1992.-2002.
 • STRUKOVNO I UMJETNIČKO UČILIŠTE ZABOK 2002.-2006.
 • ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK 2006.

Šezdeset školskih godina

Nakon  60 godina utemeljenja i sedam stepenica u razvoju škole možemo slobodno reći da snaga pojedinaca i kolektiva te njihova kreativnost nema granica, ne određuju je ni mjesto ni vrijeme – određuju je samo snažne osobe – njihova sposobnost, maštovitost i stručnost u određenoj djelatnosti. Važna je to poveznica one davne školske godine 1960./1961.  i današnje 2020./2021.  

Zavirite u stare kutije i ormare, možda netko čuva uspomenu na 1961. godinu kada je otpočelo stvaranje Srednje tehničke tekstilne škole. Naziv škole  često se mijenjao zbog obrazovnih i tržišnih potreba ili pak zbog školskih reformi koje su se događale u određenim povijesnim trenucima.

Sedam povijesnih koraka stvaranja naše škole

Kako je 60 tih godina tekstilna industrija doživljavala pravi procvat i predstavljala  temelj zagorskoga gospodarstva, pojavila se potreba za stručnjacima koji bi tekstilnu industriju podigli na višu razinu te u skladu s tim nastaje : 

 • 1961.-1963. SREDNJA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA 
 • 1964. škola mijenja naziv u TEKSTILNI ŠKOLSKI CENTAR – Srednjoj tehničkoj tekstilnoj školi pridružuje se Škola učenika u privredi iz Zaboka.
 • 1976. s velikom reformom školstva nastaje ŠKOLSKI CENTAR koji objedinjava sve tri zabočke škole – Ekonomsku školu, Tekstilni školski centar i Gimnaziju.

U tom razdoblju škola je dva puta mijenjala ime :

 • 1978. u CENTAR ZA ODGOJ I USMJERENO OBRAZOVANJE ZABOK 
 • 1985. u CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „ SEDAM SEKRETARA SKOJ-a „ ZABOK .
 • 1992.- dolazi do razdruživanja školskog centra i ponovno do samostalnog djelovanje pod nazivom TEKSTILNA ŠKOLA ZABOK .
 • 2002. postajemo STRUKOVNO I UMJETNIČKO UČILIŠTE i profiliramo se kao jedina umjetnička škola na području Krapinsko-zagorske županije.
 • 2006. Odlukom Županijskog poglavarstva Krapinsko-zagorske županije škola dobiva naziv ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK ( ŠUDIGO- Zabok) i pod tim nazivom  djeluje i danas.

Putujući vremeplovom uspjeli smo odoljeti svim izazovima. Škola je dinamičan i  živ sustav za koji nikad ne možemo unaprijed znati u što će izrasti i kako će se oblikovati. Upravo je takav bio naš razvojni put – neizvjestan i nesiguran te smo osluškivali potrebe društva, gospodarstva, umjetnosti i kulture, uvodili nove kurikule, istraživali i eksperimentirali. Krenuli smo od tekstila do grafike prema umjetnosti i novim tehnologijama. 

Spomenut ćemo ključne razvojne etape: 

 • 1995. uvođenje prvog umjetničkog programa – dizajna odjeće što je ujedno bio ulazak u svijet umjetnosti
 • 2009. uvođenje programa web dizajna u sektoru Grafičkih  tehnologija i audiovizualnog oblikovanja
 • 2013. uvođenje eksperimentalnih programa za medijske tehničare i  web dizajnere usmjerilo nas je prema novim tehnologijama i medijima te digitalizaciji učenja i poučavanja
 • 2011.(2012) početak je rada srednje glazbene škole. Time smo zaokružili našu programsku orijentaciju prema kulturnim i kreativnim industrijama te umjetničkim programima različitog izričaja.

SNAŽNE AROME

Vođe određuju smjer. Daju boju. Predano i usredotočeno.

(iz fotomonografije “Pedesetica krasopisna slikovnica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok”, Zabok, 2011.)

Zahvaljujući predanom radu svih profesora i djelatnika, direktora, odnosno ravnatelja, škola se razvijala i mijenjala idući ukorak s vremenom i potrebama društva. Navodim imena kolega koji su obnašali rukovodeće funkcije:

– razdoblje osnivanja i samostalnog djelovanja tekstilne škole od 1960. do 1976.; Đuro Bažulić, dipl.oec. i Radoslav Bidikov, prof. 

– razdoblje zajedničkog rada triju zabočkih škola u školskom centru od 1976. do 1992.; Ivan Balaško, prof., Ivan Bartol, dipl. ing., mr. sci. Mirjana Kulundžić, prof., Franjo Fort, prof. i Vinko Kvesić, prof.

– razdoblje samostalnog obavljanja odgojno-obrazovne djelatnosti od 1992. do 2011.; Nada Jakopec, dipl. ing., Biserka Dugandžić, dipl. oec., mr. sci. Tomislav Ogrinšak, prof., Božica Šarić, dipl. pead..