Misija i vizija

Misija

Odgajamo i obrazujemo učenike u stručno kompetentne, etički odgovorne i kreativne osobe. Interdisciplinarnim pristupom potičemo i razvijamo osobne jakosti i različitosti.

Vizija

Postati vodeća umjetničko-strukovna škola u regiji koja kod svojih učenika razvija kreativnost i umjetničke potencijale, poduzetništvo i digitalne kompetencije.

Ciljevi

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok postavila je tri opća strateška cilja za razdoblje od 2018. do 2023. godine:

Postići izvrsnost u ključnim kompetencijama i osposobljavati za cjeloživotno učenje te postizanje konkurentnosti na tržištu rada (u području likovne umjetnosti i dizajna, glazbene umjetnosti, grafičke i audiovizualne tehnologije).

Razvijati individualne potencijale u skladu s ciljevima nacionalnog kurikuluma i zahtjevima tržišta rada te civilizacijskim vrijednostima.

Poticati  društvenu uključenost i socijalno poduzetništvo te postati važan subjekt kreativnih industrija u regiji.