Glazbenik – program srednje škole

Glazbenik instrumentalist/teoretičar

Sektor: glazbena umjetnost

Trajanje: 4 godine

Sviranje trube

Programi

 1. glasovir
 2. flauta
 3. klarinet
 4. saksofon
 5. truba
 6. trombon
 7. violina
 8. gitara
 9. tambure (bisernica, brač)
 10. harmonika
 11. glazbena teorija
 12. orgulje
 13. violončelo
 14. tuba
 15. rog
 16. viola
 17. solo pjevanje

Opis zanimanja – glazbenik program srednje škole

U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava, srednja glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju.

Cilj je glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava da odgojem i obrazovanjem profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvodi onaj dio društvene nadgradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti.

Zadaci su glazbene škole:

 • omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne
 • omogućiti učenicima cjelovit glazbeni razvitak – pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja
 • razvijati u učeniku upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe
 • voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim učenicima
 • brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika
 • voditi brigu pri upisivanju učenika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama, posebice u trenutku kad se donosi odluka o konačnom glazbenom usmjerenju
 • promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja…) i utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje.

Nastavni plan i program

Nastava je u glazbenoj školi INDIVIDUALNA i SKUPNA. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava teorijskih predmeta, općeobrazovnih predmeta i skupnog sviranja. Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija (naznačena u planu srednje glazbene škole).

Glazbenik instrumentalist

PredmetI godII godIII godIV god
STRUKOVNI PREDMETI
Temeljni predmet struke2233
Solfeggio2222
Harmonija2211
Polifonija21
Povijest glazbe2222
Glazbeni oblici11
Skupno muziciranje4444
Komorna glazba22
Glasovir obavezno111
Glasovir fakultativno1
Korepeticija1111

Glazbenik teoretičar

PredmetI godII godIII godIV god
STRUKOVNI PREDMETI
Glasovir obvezatno2222
Solfeggio2222
Harmonija3322
Polifonija22
Povijest glazbe2222
Glazbeni oblici11
Skupno muziciranje (zbor, orkestar)4444
Izborno glazbalo11
Dirigiranje11
Čitanje i sviranje partitura11

ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

PredmetI godII godIII godIV god
ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik4433
Strani jezik 13333
Strani jezik 22222
Latinski jezik11
Likovna umjetnost1111
Psihologija2
Filozofija2
Povijest2211
Zemljopis11
Vjeronauk/Etika1111
Informatička pismenost1111
Matematika2222
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
IZBORNA NASTAVA
Hrvatski jezik11
Matematika1111
Biologija22
Kemija22
Fizika22
Sociologija1
Glazbenica violinistica