Grafički urednik dizajner

Sektor: grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje (GTAVO)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Opis zanimanja

Grafička industrija i produkcija nekih od grafičkih proizvoda (npr. proizvodnja ambalaže ili knjiga) je jedna od rijetkih grana industrijske proizvodnje u kojoj se bilježi znatan porast.

Razvoj novih tehnologija i postupaka izrade grafičkih proizvoda zahtjeva svakodnevno usavršavanje i obrazovanje.

Cilj zanimanja je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za samostalno i kvalitetno te poduzetno i inovativno obavljanje poslova za potrebe grafičke struke i tržišta grafičkih proizvoda.

grafički proizvodi

Nakon završetka školovanja učenik je osposobljen za:

 • samostalno planiranje postupaka u razradi dizajna proizvoda, pripremu i izvođenje
  rada te za kontrolu kvalitete dizajniranog predloška i gotovog proizvoda,
 • komuniciranje s naručiteljem i sa suradnicima u skladu s poslovnom etikom i
  kulturom poslovanja,
 • rukovanje sa svim sredstvima i opremom potrebnom za izradu grafičkog predloška i
  dizajna grafičkog proizvoda,
 • obavljanje poslova izrade pojedinoga grafičkog proizvoda,
 • prilagođavanje dizajna pojedinoj tehnici, a u skladu s materijalnim sredstvima,
 • izradu skice kojom će prezentirati budući proizvod,
 • korištenje određenog softvera u skladu sa zadanom narudžbom,
 • procjenjivanje mogućih troškova i izradu kalkulacije za pojedini proizvod,
 • pripremu dnevnih izvještaja o proizvodnji,
 • primjenu i pridržavanje odredbi i načela standarda kvalitete,
 • kontrolu kvalitete opreme na kojoj radi i, u skladu s potrebama, održavanje njezine
  kvalitete,
 • vođenje brige o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu s higijensko-tehničkim
  mjerama zaštite.

Nastavni plan i program

Nastavni predmetI godII godIII godIV god
Hrvatski jezik4433
Strani jezik3333
Povijest22
Vjeronauk/Etika1111
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Politika i gospodarstvo2
Fizika22
Matematika3333
Kemija2
Biologija2
Geografija21
Informatika22
Likovna umjetnost22
Grafički dizajn2222
Fotografija i film2
Grafička tehnologija2222
Strojevi i automatika32
Zaštita okoliša1
Multimedijske tehnologije23
Vizualne komunikacije22
Izborni predmet2
Praktična nastava*3366
Izborni predmeti
Izrada web stranica2
Promotivne aktivnosti u grafičkoj struci2
Grafičke tehnike2
Stručna praksa84848484