LUID 1. g

Za zanimanja dizajner odjeće, industrijski dizajner i grafički dizajner potrebno je upisati 1. godinu zajedničkog programa Likovne umjetnosti i dizajna.

1. godina zajednički program – nakon završenog prvog razreda učenici, ovisno o postignutom uspjehu, biraju jedno od sljedeća tri zanimanja: grafički dizajnerindustrijski dizajnerdizajner odjeće.

Likovno obrazovanje

Kroz četiri godine učenici usavršavaju perceptivno promatranje i uče klasično crtanje putem prenošenja onog što vide na papir u raznim crtačkim i slikarskim tehnikama (olovka, ugljen, tuš i pero, raster, tempera, kolaž, pastel, kreda), na raznim motivima te osvještavaju odnose mase i prostora kroz trodimenzionalno oblikovanje (u glini, žici, papiru i plastici).

Crtanje i slikanje na štafelaju
Crtanje i slikanje na štafelaju

Stručne ekskurzije

Uz teorijsku nastavu koja se izvodi u učionicama i specijaliziranim kabinetima prakticiramo i vanučioničku nastavu u vidu terenske nastave, stručnih ekskurzija, posjeta te obilaska muzeja i galerije grada Zagreba te drugih hrvatskih gradova. Učenici se upoznaju s originalnim umjetničkim ili dizajnerskim djelima te stječu naviku odlaska na izložbe.

Jednom godišnje organiziramo odlazak na izložbu u inozemstvo tako da je Venecijanski bijenale postao naša tradicija, a uz to posjećujemo razne izložbe i stalne postave u Beču, Grazu, Münchenu. Tamo se učenici upoznaju s drugim prostorima i osim posjeta izložbama upoznaju “u živo” ono o čemu uče na povijesti likovne umjetnost (urbanizam, arhitektura).

Ostale aktivnosti

Slikanje vodenim bojama

Učenici sudjeluju na natjecanjima i različitim projektima. Aktivno se uključuju u događanja u Zaboku te u organizaciju humanitarnih akcija.

Nastavni plan i program

Nastavni predmetI godina
Hrvatski jezik4
Strani jezik3
Glazbena umjetnost1
Povijest2
Etika/Vjeronauk1
Geografija2
Tjelesna i zdravstvena kultura2
Kemija2
Matematika2
Povijest likovne umjetnosti2
Tehničko crtanje2
Pismo2
Crtanje i slikanje5
Plastično oblikovanje5