LUID GD 2.- 4. g

Grafički dizajner

Sektor: likovna umjetnost i dizajn (LUID)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Grafički dizajn je djelatnost koja se bavi oblikovanjem vizualnih komunikacija koje prvenstveno povezujemo s dvodimenzionalnim prikazima na umjetničkim djelima, oglasima, fotografiji, plakatima.
Od prvog oblika vizualnog komuniciranja – slike – koja se pretvara u znak i postaje pismo danas smo stigli do zidne slike, panoa, letaka, novina, časopisa, zidova zgrada, pozornica, ograda sportskih terena, naljepnica, kinoekrana, videokazeta i DVD-a, televizije, dakle svega na što se može aplicirati slika ili tekst.

Kreiranje vizualnog identiteta marke ili branda, osmišljavanje loga i logotipova kao likovnog znaka posao je grafičkog dizajnera.

Tijekom četverogodišnjeg školovanja učenici se kroz nekoliko predmeta usmjeravaju za posao oblikovanja vizualnih komunikacija.

Grafički dizajn se najvećim dijelom izvodi na računalima. Učenici svladavaju upotrebu grafičkih programa i njihovo korištenje za izradu različitih grafičkih produkata kao što su dizajn ambalaže, plakata, časopisa ili knijge, logotipa itd.

Na ilustraciji učenici savladavaju probleme prijenosa slikovne informacije u obliku klasične ilustracije nekog teksta, izrade stripa ili karikature.

Na pismu i tipografiji učenici osvještavaju važnost oblika slova i njihove suodnose za funkcioniranje kompozicije tj. grafičke cjeline.

Na grafičkim tehnikama upoznaju stare, danas umjetničke grafičke tehnike koje su još kroz 19. st. bile jedino sredstvo ilustracije, oblikovanja oglasa i prijenosa slikovne informacije. Upoznaju i praktično izrađuju linorez, sitotisak, litografiju, bakropis, suhu iglu i akvatintu.

Linorez
Linorez

Nakon školovanja

Po završetku školovanja u našoj školi učenici su osposobljeni za samostalan rad u području vizualnih komunikacija ili nastavak školovanja na Studiju dizajna, Akademiji likovnih umjetnosti ili nekom drugom fakultetu.

Nastavni plan i program (2. – 4. g)

Nastavni predmetII godIII godIV god
Hrvatski jezik433
Strani jezik333
Glazbena umjetnost1
Povijest222
Etika/Vjeronauk111
Geografija2
Tjelesna i zdravstvena kultura222
Matematika22 (f.)2 (f.)
Povijest likovne umjetnosti222
Teorija oblikovanja22
Crtanje i slikanje444
Grafičke tehnike344
Grafički dizajn377
Ilustracija334
Pismo2
Tipografija22
Povijest struke1
Radovi grafičkog dizajna