Medijski tehničar

Sektor: grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje (GTAVO)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Opis zanimanja

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja.

Sudjelovanje u proizvodnji audiovizualnih sadržaja uključuje fotografiranje i obrađivanje fotografija, snimanje, montiranje i obrađivanje videa, snimanje, montiranje i obrađivanje zvuka, izrađivanje animacija, grafičko opremanje medijskih sadržaja i izrađivanje interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja.

Prilagođavanje medijskih sadržaja za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama uključuje formatiranje i konvertiranje medijskih datoteka, izrađivanje i održavanje arhive medijskih sadržaja te objavu medijskih sadržaja na različitim platformama.

Sudjelovanje u tehničkoj izvedbi/realizaciji i praćenju događanja uključuje instaliranje i podešavanje opreme i prenošenje i pohranjivanje medijskog sadržaja.

Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti. S obzirom na projekt, radi u studiju i/ili na terenu. Prilikom rada najčešće radi u timu. U radu koristi audiovizualnu i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Ovisno o području rada, zapošljava se u medijskoj produkciji, u produkcijama za marketing i promociju te u pojedinim područjima grafičke djelatnosti. Učenici se nakon završenog obrazovanja mogu nastaviti školovanje na nekom od srodnih fakulteta (Akademija dramskih umjetnosti, FOI, Grafički fakultet, Sveučilište Sjever…)

Snimanje kamerom na terenu
Snimanje na terenu

Nastavni plan i program

PredmetI godII godII god IV god
Hrvatski jezik4433
Strani jezik3333
Matematika3333
Vjeronauk/Etika1111
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Politika i gospodarstvo2
Fizika22
Kemija2
Biologija2
Povijest22
Geografija21
Glazbena umjetnost11
Informatika22
Likovna umjetnost22
Fotografija4
Zvuk3
Računalna grafika2
Video6
Vizualne komunikacije2
Animacija4
Medijske prezentacije33
Medijski projekti66
3d animacija4
Snimanje radio emisije na Radio ŠUDIGU
Radio Šudigo