Vizualni identitet ŠUDIGO

U ovoj knjizi grafičkih standarda su propisane odrednice vizualnog identiteta Škole. Obavezno je pridržavati se zadanih kriterija (boja, tipografija) u svim dokumentima i publikacijama koje se koriste za potrebe Škole.
Također je obavezno služiti se ispravnim punim nazivom i/ili službenom kraticom koje su ovdje navedene.
Znak koji je nosioc identiteta smije se koristiti samo uz puni naziv Škole ili bez ikakvog natpisa.
Moguće varijante natpisa propisane su ovom knjigom grafičkih standarda, a radi lakšeg preuzimanja, nalaze se na posljednjim stranicama samostalno na podlozi bez drugih grafika i tekstova.
Kratica naziva Škole nije predviđena kao dio logotipa/identiteta i njome se smije služiti samo u tekstovima.

Logo ŠUDIGO