Informativni sat

Poštovani roditelji,

ukoliko Vaše dijete ima bilo kakav problem, obratite se razredni-ci/ku, predmetnim profesorima, pedagoginji ili ravnateljici. Molimo Vas da dolazite na informacije redovito, jer samo kontinuiranim praćenjem uspješnosti može se spriječiti školski neuspjeh.

Razrednik i predmetni profesor određuje termin za informacije i u to vrijeme možete obaviti razgovor.

Informativni sat kod predmetnih nastavnika u A smjeni / B smjeni:

Napomena: Termini podložni promjeni rasporeda. Pri dolasku, potrebno se konzultirati s predmetnim profesorima.


Prava i obveze roditelja


prema (Čl. 14.) Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr.)

 • Roditelj ima pravo znati elemente ocjenjivanja, kao i načine i postupke vrednovanja za svaki nastavni predmet.
 • O načinima i postupcima vrednovanja i ocjenjivanja roditelje informira razrednik na roditeljskim sastancima i individualnim informativnim razgovorima.
 • Roditelj je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom.
 • Roditelj ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na organiziranim individualnim informativnim razgovorima s razrednikom.
 • Roditelj ima pravo od razrednika zatražiti individualni informativni razgovor s predmetnim nastavnikom.
 • Roditelj ima pravo izvijestiti ravnatelja ako mu razrednik ili predmetni učitelj/nastavnik odbija dati pravodobne i potrebne obavijesti o uspjehu njegovoga djeteta.
  • Roditelj/i ima/imaju pravo na pisane i usmene predstavke (primjedbe, komentare i sugestije) o vrednovanju učenika koje podnosi/e ravnatelju i/ili vijeću roditelja.
 • U posljednjem tjednu prije završetka nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

Informativni sat kod ravnateljice

Božica Šarić, dip. ped.

 • e-pošta: bozica.saric@skole.hr
 • tel.: 049/221-174
 • za učenike, roditelje i ostale stranke (uz prethodnu telefonsku najavu):
  • SRIJEDA od 11:00 do 13:00
  • ČETVRTAK od 10:00 do 12:00

Informativni sat kod pedagoginje

Monika Antunović, prof. pedagogije :

 • za učenike, roditelje i ostale stranke (uz prethodnu telefonsku najavu):
  • UTORKOM od 11:00 do 13:00 sati
  • SRIJEDOM od 10:00 do 12:00