Ispiti državne mature

Informacije

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr

Prijava obaveznih i izbornih ispita državne mature: www.postani-student.hr (od 1.12.2023. – 15.2.2024.)

Obavezni ispiti – Hrvatski jezik (jedinstvena razina), Matematika (viša razina/osnovna razina), Strani jezik – Njemački ili Engleski jezik (viša razina/osnovna razina)

Izborni ispiti – maksimalno 5 izbornih predmeta po roku (ljetni/jesenski rok) – na višoj razini

Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta: www.postani-student.hr te na 
studij.hr – prijave studijskih programa od sredine siječnja 2024. do sredine srpnja 2024.

Školski koordinator DM:

Iva Stakor, e-pošta iva.stakor@skole.hr / mob: 098/139-1206

Školsko ispitno povjerenstvo

Školsko ispitno povjerenstvo provodi Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature. Čine ga ravnatelj (predsjednik povjerenstva) i još šest članova od kojih je jedan ispitni koordinator. Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,
 • utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,
 • odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
 • zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,
 • utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora. Odluku donosi Centar na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.

Članovi školskog ispitnog povjerenstva za pripremu i provođenje državne mature u školskoj godini 2023./2024. su:

 1. Božica Šarić, ravnateljica, predsjednica
 2. Iva Stakor, ispitni koordinator, članica
 3. Ivanka Jagečić, zamjenica isp. koord., članica
 4. Andreja Hozmec, članica
 5. Nino Skozrit, član
 6. Davorka Frgec-Vrančić, članica
 7. Matija Juričko, član

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature te Godišnjim planom i programom škole.