Ispiti državne mature

Informacije

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr

Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta: www.postani-student.hr te na 
studij.hr,

Školski koordinator DM:

Ivanka Jagečić, e-pošta ivanka.jagecic@skole.hr ili ivanka.jagecic@gmail.com; mob. 098/875 448


Školsko ispitno povjerenstvo

Školsko ispitno povjerenstvo provodi Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature. Čine ga ravnatelj (predsjednik povjerenstva) i još šest članova od kojih je jedan ispitni koordinator. Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,
 • utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,
 • odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
 • zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,
 • utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora. Odluku donosi Centar na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.

Članovi školskog ispitnog povjerenstva za pripremu i provođenje državne mature u školskoj godini 2022./2023. su:

 1. Božica Šarić, ravnateljica, predsjednica
 2. Ivanka Jagečić, ispitni koordinator, članica
 3. Andreja Hozmec, zamjenica isp. koord., članica
 4. Monika Antunović, pedagoginja
 5. Ivana Kotarski, članica
 6. Monika Šoštarić, članica
 7. Katarina Baotić Labaš, članica

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature te Godišnjim planom i programom škole.