Izrada i obrana završnog rada

Vremenik

DATUMAKTIVNOSTMJESTO
31.10.2021.Odabir teme završnog radaLoomen
10.7.2022.
do 14 h
Prijava obrane (jesenski rok)administracija
8.7.2022. Predaja elaborata s praktičnim radommentor
12.8.2022.
do 14 h
Predaja elaborataadministracija
25.8.2022. u 9 hObrana završnih radovaškola
Vremenik za jesenski rok
DATUMAKTIVNOSTMJESTO
31.10.2021.Odabir teme završnog radaLoomen
30.11.2022.
do 14 h
Prijava obrane (zimski rok)administracija
27.1.2023. Predaja elaborata s praktičnim radommentor
10.2.2023.
do 14 h
Predaja elaborataadministracija
28.2.2022.Obrana završnih radovaškola
Vremenik za zimski rok
DATUMAKTIVNOSTMJESTO
31.10.2021.Odabir teme završnog radaLoomen
1.4.2022.
do 14 h
Prijava obrane (ljetni rok)administracija
6. 5. 2022. Predaja elaborata s praktičnim radommentor
13.5.2022.
do 14 h
Predaja elaborataadministracija
27.5. 1.6.2022.Obrana završnih radovaškola
27.5.2022.- 1.6.2022.glazbenik srednje škole
27.5. i 31.5.2022.
u 14 h
web dizajner
27.5. i 31.5.2022.
u 14 h
medijski tehničar
27.5. i 31.5.2022.
u 14 h
grafički tehničar
1.6.2022.
u 14 h
industrijski dizajner
31.5.2022.
u 14 h
grafički dizajner
1.6.2022.
u 14 h
dizajner odjeće
1. srpnja 2022.svečana podjela svjedodžbi
Vremenik za ljetni rok

Upute


Teme


Konzultacije