Prijevoz

Prijevoz učenika 2023./24.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2023./2024.

Poštovani,

obavještavamo vas kako je Vlada Republike Hrvatske, za školsku godinu 2023./2024., donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2023./2024.

U privitku dostavljamo Odluku koja je objavljenu u Narodnim novinama, broj 95/23 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_95_1423.html te Uputu o provedbi Odluke i potvrde za ostvarivanje prava. Dokumente ćemo objaviti i na službenim stranicama Ministarstva.

Napominjemo kako je u Uputi Ministarstva za školsku godinu 2023./2024. došlo do određenih promjena, a odnose se na dostavu mjesečnih Zahtjeva te molimo da se istih strogo pridržavate:

13.          DOSTAVA ZAHTJEVA ZA DOZNAKU SREDSTAVA

Osnivači upućuju isključivo jedan ovjereni mjesečni Zahtjev za plaćanje prijevoza učenika srednjih škola (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Ministarstvu do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno, u mjesecu prosincu zahtjeve za isplatu sredstava osnivači podnose do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Molimo da dokumente proslijedite školama i prijevoznicima na svom području.

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Prijevoz učenika 2022./23.

Nastavak provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine

Poštovani,

Vlada RH donijela je Zaključak o nastavku provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH do 31. prosinca 2024. godine.

Kako bi ostvarili pravo na besplatna putovanja, učenici trebaju imati pametnu karticu s važećim profilom koji vrijedi do 31. kolovoza 2023. godine. Profil se može kupiti na blagajni po cijeni od 2,65 €/19,97 kn uz predočenje pametne kartice te identifikacijskog dokumenta na kojemu je naveden datum rođenja.  Iznimno djeca koja su starija od 18 godina i pohađaju srednju školu trebaju dostaviti i potvrdu obrazovne ustanove za školsku godinu 2022./2023.

S pametnom karticom s profilom za besplatna putovanja učenici na blagajni mogu zatražiti pretplatnu kartu za svakodnevna putovanja vlakom u školu, ali i pojedinačnu kartu za povremena putovanja (izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i sl.).

Više o pilot-projektu i ostvarivanju prava na besplatni prijevoz možete pronaći na http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-i-ucenike.

HŽ Putnički prijevoz

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2022./2023.

Poštovani,

prijevoz učenika vlakom (HŽ) ostaje besplatan do 31.12.2022. godine. Pravo na prijevoz ostvaruju učenici koji ispunjavaju 3 kriterija:

  1. da je riječ o učenicima koji su u šk. godini 2022./2023. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području RH,
  2. koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak),
  3. koji imaju udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od pet (5) kilometara (provjera putem HAK-a).

U slučaju kada učenik za odlazak u školu odnosno praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu, koristi dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, škola je dužna u evidenciju e-Matice unijeti napomenu u kojoj navodi o kojoj kombinaciji prijevoznika se radi. Ukoliko škola u evidenciju e –Matice ne unese kombinirani prijevoz, isti se od strane Ministarstva neće uzimati u obzir.

Učenici koji putuju u školu s jednim prijevoznikom, a vraćaju se iz škole s drugim prijevoznikom, ostvaruju pravo na sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitom izboru.

Učenicima prvih te učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u školskoj godini 2021./2022., ostvarivali pravo na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj 94/21) potrebno je izdati nove potvrde.

Potvrde za subvencionirani prijevoz se preuzimaju putem sustava e-Potvrde za učenike (https://potvrde.skole.hr/login).