Obavijest maturantima

Prijava obrane završnog rada

Poštovani učenici završnih razreda u četverogodišnjim strukovnim programima!

Ukoliko imate namjeru pristupiti Obrani završnog rada u ljetnom roku, prvi put, upućujemo vas da u skladu s Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, prijavu za Obranu završnog rada obavite e-mailom i pošaljete najkasnije do 1. travnja 2020. do 24 sata i to svojim mentorima na sljedeći način:

  • s web stranice Škole preuzmite obrazac http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/info-za-ucenike/izradba-i-obrana-zavrsnog-rada/upute-dokumenti-i-obrasci/
  • prijavnicu ispunite i pošaljite e-mailom svojim mentorima, a oni će proslijediti na adresu škole
  • ukoliko imate printer kod kuće preuzmite obrazac, isprintajte, ispunite i potpišite, skenirajte obrazac. Ako nemate skener, obrazac fotografirajte.
  • sken ili fotografiju pošaljite na e-mail svojim mentorima
  • ukoliko kod kuće nemate printer i skener, preuzmite obrazac na osobno računalo i popunite ga. Tako popunjeni obrazac pošaljite također svojim mentorima. Naknadno, kad se vratite u Školu, potpisat ćete obrazac osobno.
  • učenici koji su do početka nastave na daljinu prijavnicu ispunili i predali u tajništvo škole nisu obvezni popunjavati i slati navedeni obrazac mailom.

Važno je da u mailu potvrdite imenom i prezimenom slanje popunjenog obrasca.

Važna napomena: molimo vas da ne dolazite u školu do opoziva Uputa Stožera civilne zaštite, jer time kršite obvezujuće naputke Stožera.

Ravnateljica: Božica Šarić

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: