Obavijest učenicima završnih razreda

Dragi maturanti, generacija 2020./2021.

Učenici 4.D, 4.WD, 4.GT  i  4.MT

Približavaju se proljetni praznici, a nakon toga je za vas ostalo još par tjedana nastave.

Obraćam vam se s par uputa vezanih uz državnu maturu. Iskoristite ovo vrijeme i proučite sve ispite koji su se pisali prethodnih godina na DM (22 ispita A razine i 22 ispita B razine). Svi su vam dostupni na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Proučite kataloge pojedinih ispita za ovu šk. god. koji su također na stranici NCVVO (www.ncvvo.hr), učite i čitajte lektiru.

15. veljače 2021. završila je prijava ispita državne mature.

U narednom periodu učenici se mogu javljati radi odjava, promjena i naknadih prijava ispita. Svi ovi postupci provode se u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Učenici dobiju obrazac zamolbe od IK, slijedi:

  • popunjavanje obrasca zamolbe
  • dostavljanje zamolbe Školskom ispitnom povjerenstvu.

Osim popunjenog obrasca zamolbe za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita Školskom ispitnom povjerenstvu, učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe. Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo.

1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.
Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

3. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.
ŠIP donosi odluku o odjavi ispita.

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2020./2021. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započele su 1. veljače 2021. godine u 9:00 sati i traju do datuma objave konačnih rezultata ispita DM.

Informacije o rokovima prijave studijskih programa učenici mogu potražiti na stranici www.studij.hr.

Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2021./2022.)  dostupni su kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

U svibnju se vidimo na satovima razrednih odjela kako bi se upoznali s pravilima polaganja ispita DM.

Korisne informacije

NCVVO je u stalnom kontaktu s učenicima, informira ih i želi im pomoći oko njihovih dilema, odgovara na postavljena pitanja. Proučite na njihovoj stranici Česta pitanja.

U tu svrhu je postavio i digitalnu platformu U centru mature: https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/.

Isto tako u aplikaciji Viber možete dodati kontakt Centar mature i svakodnevno pratiti obavijesti.

Vaša IK, Ivanka Jagečić

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

Ravnateljica T 049 221 174

Tajništvo T 049 221 205

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: