Upisi

Upisi u školsku godinu 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (“Narodne novine“ broj 55/2021.) kojom su propisani upisni rokovi, uvjeti upisa i struktura upisa u srednje škole. Osim navedene Odluke postupak upisa u I. razred srednje škole reguliran je i odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za upis učenika u srednje škole. Oba navedena dokumenta u cjelini sadržaja dostupna su na mrežnim stranicama https://www.upisi.hr/upisi/.

Proces upisa u I. razred srednje škole za sve učenike počinje 24. SVIBNJA 2021. godine prijavama učenika u online sustav upisa u srednje škole NISpuSŠ na mrežnoj stranici https://www.upisi.hr/upisi/.

Preuzmi: Natječaj za upis u 1. razred – 2021./22.

Dragi osmaši i roditelji!

Ove školske godine planiramo upisati ukupno 108 učenika /učenica u 5 razrednih odjela za slijedeća zanimanja:

 1. Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja) – 26 učenika /učenica – 1 razredni odjel
 2. Glazbena umjetnost – 12 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 3. Medijski tehničar – 24 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 4. Web dizajner – 24 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 5. Grafički tehničar pripreme – 22 učenika/učenica – 1 razredni odjel

Početak prijava učenika u elektronički sustav upisa u srednje škole (NISPUSŠ) počinje 24. svibnja, a početak prijava srednjoškolskih programa bit će moguća od 25. lipnja.

Natječaj za upis učenika škola će objaviti do 20. lipnja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

Prijave obrazovnih programa završavaju 7. srpnja, konačne ljestvice poretka bit će objavljenje 10. srpnja, a od 12. do 14. srpnja učenici će dostavljati školi upisnice i ostalu dokumentaciju koja je uvjet za upis. Dokumentacija će se, isto kao i prošle godine, u školu moći dostaviti elektroničkim putem ili osobno.

Ljetni rok

Rezultati provjere likovnih sposobnosti

Preuzmi: REZULTATI PROVJERE LIKOVNE DAROVITOSTI_30.6. i 1.7.

Rezultati provjere glazbene darovitosti

Preuzmi: REZULTATI PROVJERE GLAZBENE DAROVITOSTI

Rezultati provjere likovnih sposobnosti kandidata s teškoćama u razvoju

Preuzmi: PROVJERA LIKOVNE DAROVITOSTI KANDIDATA S TEŠKOĆAMA 2021

Napomene
Liste rezultata provjera likovne i glazbene darovitosti s imenima i prezimenima nalaze na oglasnoj ploči škole, a vidljivi su i u sustavu Upisi.hr.

 

PROVJERA LIKOVNE DAROVITOSTI PROVJERA GLAZBENE DAROVITOSTI PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA
Učenici s teškoćama Ostali učenici Učenici s teškoćama Ostali učenici Učenici s teškoćama Ostali učenici
23.6., srijeda, u 13 sati 30.6., srijeda, u 9 sati

 

23.6., srijeda, u 13 sati 30.6., srijeda, u 9 sati – solfeggio 23.6., srijeda, u 8 sati 1.7., četvrtak, u 8 sati
ili

1.7., četvrtak, u 13 sati

1.7., četvrtak, u 9 sati – instrumenti

Ravnateljica: Božica Šarić


Dokumenti za preuzimanje:

 


Pogledaj letak i promo film


Sektor: Umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja)

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • provjera likovne darovitosti održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati ili 1. 7. 2021. u 13:00 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju 23. 6. 2021. u 13:00 sati 
 • Prijavnicu za provjeru likovne darovitosti kandidat koji žele upisati 1. razred srednje škole u programu likovna umjetnost i dizajn u školskoj godini 2021./2022. potrebno je dostaviti  elektroničkom poštom ili osobno u administraciju Škole.
 • na provjeru je potrebno donijeti: pribor za crtanje i slikanje, papir (blok 5), mekanu olovku, tempere
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kn

 

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 12 upisnih mjesta
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • provjera glazbene darovitosti održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati (solfeggio pismeno i usmeno) i 1. 7. 2021. u 9:00 sati (instrumenti), a za djecu s teškoćama 23. 6. 2021. u 13:00 sati  
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje mladih tehničara
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu:
  • 250 kuna za učenike koji upišu cjeloviti glazbeni odjel kao prvo zanimanje u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
  • 1200 kuna, plativo u 10 rata po 120 kuna mjesečno za učenike koji će upisati stručni dio glazbenog programa u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok uz neki drugi srednjoškolski program (gimnaziju ili drugu srednju školu)
 • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

NAPOMENA: Obrazac Prijavnica za provjeru glazbenih sposobnosti  treba dostaviti u školu elektroničkom poštom ili osobno u administraciju Škole.

 • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do  dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivacija u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do  (za jesenski rok)

 

Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

 

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

 

Grafički tehničar/tehničarka pripreme

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike – računalstvo (info kup)
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 250 kuna
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

 


Zašto upisati ŠUDIGO – Zabok?

ŠUDIGO – Zabok je: Gle – Škola za mene!

 • jedina umjetničko- strukovna škola u sjevernoj regiji,
 • jedinstvena škola u Krapinsko- zagorskoj županiji u kojoj možete izabrati obrazovne programe kreativnog sektora,
 • škola u kojoj možeš na provjeri likovnih odnosno glazbenih sposobnosti pokazati svoj talent
 • odgojno – obrazovna ustanova koja ima sve programe u 4-godišnjem trajanju nakon čega je učenicima omogućen nastavak školovanja na akademijama, sveučilištima, veleučilištima kao i zapošljavanje ili samozapošljavanje,
 • digitalno zrela škola i suvremeno opremljena,
 • mala škola (zovemo je Školica) sa 60 nastavnika, obrazuje do 400 učenika, u 20 razrednih odjela, radimo u dvije smjene, po modelu : 1. i 2. razred. stalno ujutro, a 3. i 4. svaki tjedan mijenjaju smjene
 • arhitektonski prilagođena osobama s tjelesnim invaliditetom,
 • surađuje s realnim sektorom poput grafičkih tvrtki koje nude našim učenicima stipendije i omogućavaju zapošljavanje po završetku školovanja,
 • Škola koja vidi tebe kao osobu s potencijalom.

Svima vama koji dijelite interes za kreativni sektor, prepoznajete svoj talent u likovnom, vizualnom ili glazbenom području, volite crtati, slikati, pjevati, svirati, dizajnirati, fotografirati, istražujete medijsku pismenost, kreirate vlastite web stranice, modno ste osviješteni ili se bavite sličnim aktivnostima želimo vam poručiti da je upravo Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok pravi izbor za vas.

Mi smo jedina umjetnička škola u Krapinsko – zagorskoj županiji i kod nas se upisuju učenici iz svih krajeva Krapinsko- zagorske, Zagrebačke županije i Zagreba te ostalih dijelova RH.

Ono što nas razlikuje od svih drugih škola svakako se odnosi na poticanje mladih osoba na kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje, radimo po modelu individualiziranog pristupa učenicima i projektnog planiranje kao sastavni dio redovnog nastavnog procesa, a što učenicima omogućuju da izraze sebe i usvoje sve potrebne vještine za 21. stoljeće.

Učenici u središtu pozornosti

Ponekad je u Školi vrlo zahtjevno i teško, ali je uvijek zanimljivo i poticajno, jer mi smo prepoznati kao Škola koja je suvremeno pedagoški orijentirana te svakog učenika stavlja u središte našeg pedagoškog rada.

Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala. Tijekom obrazovanja postoji mogućnost uključivanja u mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Učenik može pohađati dodatne, fakultativne i izborne programe, sudjelovati i kreirati medijske nastupe, izložbe i druge poticajne i zanimljive aktivnosti. Od fakultativnih programa ističemo nastavu matematike, dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika i matematike kao pripremu za ispite državne mature te zanimljive stručne predmete –  stolno izdavaštvo i web, kreiranje i scenski nastupi, digitalno novinarstvo, poduzetništvo, volontiranje. Učenici imaju priliku organizirano putovati u vidu terenske nastave te posjećivati muzeje, izložbe, koncerte i druga kulturna i stručna događanja. Aktivnosti vezane za audio produkciju proširujemo u suradnji s lokalnim radijskim postajama, a učenici su aktivni unutar škole kroz nedavno oformljen Radio – Šudigo. Posebnu pozornost i brigu posvećujemo učenicima s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar u kojem učenici ostvaruju pravo na pomoćnike u nastave,

S druge strane vodimo brigu o potencijalno nadarenim učenicima i usmjeravamo rad na umjetničko područje kroz projekt Lumen u okviru kojega nastavljamo razvijati različite kreativne aktivnosti.

Učenici rade u suvremenim uvjetima rada

Škola kao takva zauzima posebnu poziciju u Krapinsko- zagorskoj županiji, a prepoznatljiva je po svojim uspjesima u umjetničko likovnim i glazbenim natjecanjima, filmskim festivalima, multimediji i natjecanjima iz ostalih opće obrazovnih predmeta. Uz redovnu nastavu te različite oblike dodatne i fakultativne programe te izvannastavne aktivnosti, nastavnici i učenici sudjeluju u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, poput Erasmus + i eTwinning. Škola je ove godine dobila eTwinning oznaku i prepoznata je kao škola koja promiče rad na projektima, suradnju i razvoj vještina 21. stoljeća među učiteljima i učenicima. Ponosni smo na školski list Tabula nova kojeg je Jutarnji list proglasio najboljim školskim listom u 2018. i 2019.godini. Školska zadruga Plavi trnac vrlo aktivno djeluje u nekoliko sekcija: etno, grafika, poduzetništvo i dekorativno oblikovanje u kojima se izrađuju proizvodi koji njeguju tradicijske vrijednosti obogaćene novim trendovima i funkcionalnošću. Prepoznati smo kao škola koja dokazuje izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa, primjenjuju IKT u nastavi, potiče motiviranost učitelja u kreiranju modernog edukacijskog okruženja i u velikoj mjeri nalazi inovativne načine prenošenja znanja putem novih tehnologija. U 2018. godini postajemo  član zajednice ORACLE Academy Member Institution, a zahvaljujući članstvu, učenicima i nastavnicima omogućen je pristup različitim IKT alatima, materijalima i certifikatima izuzetno korisnim u obrazovanju i primjeni inovativnih metoda u različitim tehnološkim područjima. Škola planski ulaže u modernizaciju opreme i usklađuje svoje programe i djelovanje sa suvremenim nastavnim tehnologijama i metodologijama rada. Škola ima izvrsne rezultate u audiovizualnim umjetnostima te postiže izvrsne rezultate na raznim filmskim festivalima. Tome pridonosi i suvremeno opremljen Multimedijalni centar – Šudigo Zabok, školska knjižnica, šest specijaliziranih IKT učionica, a u svim ostalim učionicama postoje dobri uvjeti za rad.

Kooperativan kolektiv

Škola izvrsno surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Akademijom dramskih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonskim fakultetom, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilištem Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr..Surađujemo sa svim gradskim, županijskim, nacionalnim i međunarodnim  institucijama koje pridonose razvoju svih potencijala naših učenika i profesora. Kroz moto Kreativnost je naša stvarnost i ulog u budućnost, ŠUDIGO – ZABOK potvrđuje svoju prepoznatljivost i spremnost obrazovnom sustavu koji omogućuje obrazovanje mladih koji uče i razmišljaju na originalan i kreativan način. Integracijom različitih vrsta izričaja likovnih, glazbenih, scenskih, modnih te uz korištenje novih tehnologija i suvremenih medija, zasigurno pružamo bolju perspektivu mladima.

Pozivamo vas dragi učenici u ŠUDIGO – Zabok. Postanite dio našeg poticajnog i kreativnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: