Plan i program glazbene škole

Nastavni plan i program

Glazbenik instrumentalist

PredmetI godII godIII godIV god
STRUKOVNI PREDMETI
Temeljni predmet struke2233
Solfeggio2222
Harmonija2211
Polifonija21
Povijest glazbe2222
Glazbeni oblici11
Skupno muziciranje4444
Komorna glazba22
Glasovir obavezno111
Glasovir fakultativno1
Korepeticija1111

Glazbenik teoretičar

PredmetI godII godIII godIV god
STRUKOVNI PREDMETI
Glasovir obvezatno2222
Solfeggio2222
Harmonija3322
Polifonija22
Povijest glazbe2222
Glazbeni oblici11
Skupno muziciranje (zbor, orkestar)4444
Izborno glazbalo11
Dirigiranje11
Čitanje i sviranje partitura11

Zajednički općeobrazovni dio

PredmetI godII godIII godIV god
ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik4433
Strani jezik 13333
Strani jezik 22222
Latinski jezik11
Likovna umjetnost1111
Psihologija2
Filozofija2
Povijest2211
Zemljopis11
Vjeronauk/Etika1111
Informatička pismenost1111
Matematika2222
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
IZBORNA NASTAVA
Hrvatski jezik11
Matematika1111
Biologija22
Kemija22
Fizika22
Sociologija1