LUID ID 2.- 4. g

Industrijski dizajner

Sektor: likovna umjetnost i dizajn (LUID)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Opis zanimanja

Na odjelu industrijskog dizajna učenici ovladavaju znanjima i vještinama koje su im nužne za oblikovanje predmeta koji će biti funkcionalni, estetični i serijski proizvedeni poput pribora za jelo, svjetiljke, trosjeda, stolice itd. te načinima prezentiranja svojih ideja.

Upoznaju se s karakteristikama i načinom rada u različitim vrstama materijala kao što su drvo, metal, papir, sadra, glina i dr.

Važan aspekt njihova djelovanja je svladavanje crtanja i čitanja tehničkih nacrta i prostornih projekcija pomoću računalnih programa kao i rukom, o čemu uče i koriste se na više predmeta: nacrtna geometrija, projektiranje, računalstvo i oblikovanje interijera.

Industrijski dizajner u svojem kreativnom radu u velikoj se mjeri služi računalnim programima kao što su Sketchup, AutoCAD, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, CMS i drugima.

Oblikovanje interijera – scenografija “Mali princ”

Nakon školovanja

Učenici ovladavaju osnovnim zakonitostima industrijskog oblikovanja i pripremaju se za samostalan rad po završetku srednjoškolskog obrazovanja ili nastavak školovanja na Studiju dizajna, Akademiji likovnih umjetnosti ili nekom drugom fakultetu.

Nastavni plan i program (2. – 4. g)

Nastavni predmetII godIII godIV god
Hrvatski jezik433
Strani jezik333
Glazbena umjetnost1
Povijest222
Etika/Vjeronauk111
Geografija2
Tjelesna i zdravstvena kultura222
Matematika22 (f.)2 (f.)
Povijest likovne umjetnosti222
Teorija oblikovanja22
Crtanje i slikanje444
Tehnologija materijala12
Materijali i procesi oblikovanja448
Projektiranje444
Ergonomija2
Oblikovanje interijera22
Povijest struke2
Računalstvo222
Nacrtna geometrija2
3d print u ŠUDIGU
Prototip u 3d printu