Prijevoz

Prijevoz učenika 2022./23.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2022./2023.

Poštovani,

prijevoz učenika vlakom (HŽ) ostaje besplatan do 31.12.2022. godine. Pravo na prijevoz ostvaruju učenici koji ispunjavaju 3 kriterija:

  1. da je riječ o učenicima koji su u šk. godini 2022./2023. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području RH,
  2. koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak),
  3. koji imaju udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od pet (5) kilometara (provjera putem HAK-a).

U slučaju kada učenik za odlazak u školu odnosno praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu, koristi dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, škola je dužna u evidenciju e-Matice unijeti napomenu u kojoj navodi o kojoj kombinaciji prijevoznika se radi. Ukoliko škola u evidenciju e –Matice ne unese kombinirani prijevoz, isti se od strane Ministarstva neće uzimati u obzir.

Učenici koji putuju u školu s jednim prijevoznikom, a vraćaju se iz škole s drugim prijevoznikom, ostvaruju pravo na sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitom izboru.

Učenicima prvih te učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u školskoj godini 2021./2022., ostvarivali pravo na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj 94/21) potrebno je izdati nove potvrde.

Potvrde za subvencionirani prijevoz se preuzimaju putem sustava e-Potvrde za učenike (https://potvrde.skole.hr/login).