Nastavak obrazovanja

Obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika može nastaviti učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine čiji prosjek ocjena svakog razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa.
Ove odredbe propisane su Pravilnikom o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja na višu razinu kvalifikacije (NN 8/2016) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Pisani zahtjev za nastavak obrazovanja potrebno je dostaviti na administrativnu službu Škole do 15. srpnja tekuće godine. Uz zahtjev obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

O zahtjevu za nastavak obrazovanja Škola odlučuje rješenjem.

Škola može upisivati učenike u sljedeće programe:

  • Medijski tehničar
  • Web dizajner
  • Grafički tehničar pripreme/grafički tehničar
  • Likovna umjetnost i dizajn (grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće)