Pristup informacijama

Katalog informacija Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Škola za umjetnost, grafiku i odjeću Zabok. Katalogom informacija definira se:

  • pregled informacija,
  • opis sadržaja informacija,
  • namjena informacija,
  • način osiguravanja prava na pristup informacijama.

Pristup informacijama


Službenici


Izvješća