Povijest glazbene škole

Odobrenje za rad glazbenog razrednog odjela Škola je ishodila 15. prosinca 2011. godine od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odobrena su sljedeća glazbena zanimanja: klavirist, violinist, gitarist, flautist, klarinetist, saksofo­nist, trubač, trombonist, harmonikaš, tamburaš i teo­retičar, a koja su kasnije nadopunjena glazbenim obrazovanjem za zanimanja: kornist, violončelist, violist, tuba i orgulje.

U školskoj godini 2012./2013., a nakon položenih pri­jamnih ispita iz glazbene nadarenosti, u novoosnova­nu je Srednju glazbenu školu upisano 10 učenika za zanimanja klavirist, gitarist, harmonikaš, tamburaš i trubač.

Danas glazbena škola ima 4 razredna odjela i  35 učenica i učenika u različitim glazbenim odjelima. Učenici sudjeluju na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima i osvajaju mnogobrojne vrijedne nagrade.

Povijesni pregled nagrada

2014.

Stjepan Horvat, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.,
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, državno: 3. nagrada
5. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 1. nagrada

Lovro Slukan, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno natjecanje Petar Konjević, Beograd; 2. nagrada

Mario Zgorelec, harmo­nika, harmonika, mentor: Nada Bilić, prof.
5. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 2. nagrada


2015.

Stjepan Horvat, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.
6. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 1. nagrada

Mario Zgorelec, harmo­nika, harmonika, mentor: Nada Bilić, prof.
6. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 1. nagrada

Karlo Vlahek, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 1. na­grada


2016.

Stjepan Horvat, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa državno: 1. nagrada
7. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 1. nagrada
41. međunarodni susret harmonikaša u Puli: 1. nagrada

Mario Zagorelec, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.
41. međunarodni susret harmonikaša u Puli: 2. nagrada
7. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru: 1. nagrada


2017.

Silvio Grden, harmonika, mentor: Nada Bilić, prof.
8. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, komorni sastavi: 1. na­grada

Petra Šipek, harmonika, mentor: Nada Bilić, prof.
8. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, komorni sastavi: 1. na­grada

Alan Hussein, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 1. na­grada

Luka Budjak, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 1. na­grada

Tihana Car, klarinet, mentor: Mihovil Dorotić, prof.
Međunarodno natjecanje Bistrički zvukolik: 2. na­grada

Doris Tkalčević, violi­na, mentor: Tvrtko Barač, prof.
Međunarodno natjecanje Bistrički zvukolik: 2. na­grada

Roberto Hren, tambura, mentor: Petar Varga, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, državno: 1. nagrada i 1. mjesto
Međunarodno natjecanje Bistrički zvukolik: 2. na­grada


2018.

Tihana Car, klarinet, mentor: Mihovil Dorotić, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, državno: 1. nagrada
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, komorni sastavi, regionalno: 2. nagrada
Međunarodno takmiče­nje drvenih duvača, Poža­revac: 2. nagrada
Međunarodno natjecanje Davorin Jenko, Beograd: 2. nagrada
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 3. na­grada
Međunarodno natjecanje drvenih puhača, 1. na­grada

Roberto Hren, tambura, mentor: Petar Varga, prof.
Međunarno natjecanje za tamburu, Požega: 1. na­grada
Međunarodno natjecanje Bistrički zvukolik: 1. na­grada

Doris Tkalčević, violi­na, mentor: Sven Marko­vić, prof.
Međunarodno natje­canje Bistrički zvuko­lik: 2. nagrada

Patricija Bartol, kla­rinet, mentor: Miho­vil Dorotić, prof.
Međunarodno ta­kmičenje drvenih duvača, Požare­vac: 2. nagrada

Karlo Firšt, tru­ba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Hrvatsko natjeca­nje učenika i stu­denata glazbe i plesa, komorni sa­stavi, državno: 1. nagrada
Međunarodno na­tjecanje Beograd, komorni sastavi, kvintet: 2. nagrada

Nikola Kuhar, trom­bon, mentor: Marko Bobičanec, prof.
Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, komor­ni sastavi, državno: 1. nagrada
Međunarodno natje­canje Beograd, komor­ni sastavi, kvintet: 2. na­grada

Marko Ozimec, trom­bon, mentor: Marko Bo­bičanec, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, komorni sastavi, državno: 1. nagrada
Međunarodno natjeca­nje Beograd, komorni sa­stavi, kvintet: 2. nagrada

Tomislav Tuškan, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, komorni sastavi, državno: 1. nagrada
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, državno 3. mjesto
Međunarodno natje­canje Beograd, komor­ni sastavi, kvintet: 2. na­grada

Hrvoje Grah, rog, men­tor: Hrvoje Pintarić, prof.
Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, držav­no 1. mjesto i 1. nagrada
Međunarodno natjecanje Beograd, komorni sasta­vi, kvintet: 2. nagrada
Međunarodno natjecanje, Beograd, laureat


2019.

Luka Budjak, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 2. na­grada

Tihana Car, klarinet, mentor: Mihovil Dorotić, prof.
Međunarodno takmiče­nje ”Stevan Mokranjac” : 1. nagrada
Međunarodno glaz­beno natjecanje “Woodwind&Brass” Va­raždin, 3. nagrada
Međunarodno natjecanje Davorin Jenko, Beograd, 2. nagrada

Roberto Hren, tambura, mentor: Petar Varga, prof.
Hrvatsko natjecanje uče­nika i studenata glazbe i plesa, državno: 1. nagrada
Međunarodno tamburaš­ko natjecanje Subotica: 1. nagrada
Međunarodno natjecanje Bistrički zvukolik: 1. na­grada

Pavel Novak, glasovir, mentor: Danijel Gašparo­vić, prof.
Međunarodno natjeca­nje SONUS, Križevci, sol­feggio: 2. nagrada

Doris Tkalčević, violina, mentor: Ivor Prajdić, prof.
Međunarodno natjeca­nje SONUS, Križevci, sol­feggio: 2. nagrada

Patricija Bartol, klarinet, mentor: Mihovil Dorotić, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 3. na­grada
Međunarodno takmiče­nje ”Stevan Mokranjac”: 2. nagrada

Anamarija Pilarić, flauta, mentor: Ivor Prajdić, prof.
Međunarodno takmiče­nje ”Kornelije” Beograd, harmonija: 2. nagrada

Ivan Gregurić, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 2. na­grada

Leon Ivančić, tuba, men­tor: Mihael Križančić, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 2. na­grada

Antun Slaviček, truba, mentor: Marko Bobiča­nec, prof.
Međunarodno glazbe­no natjecanje ”Woodwind & Brass” Varaždin: 2. na­grada

Karlo Firšt, truba, men­tor: Marko Bobičanec, prof.
Međunarodno glaz­beno natjecanje “Woodwind&Brass” Va­raždin, 2. nagrada


2020.

Roberto Hren, tambura, mentor: Petar Varga, prof.
3. hrvatska glazbena olimpijada, Pregrada: 2. nagrada
Međunarodno online na­tjecanje, Dugo Selo: 1. na­grada

Doris Tkalčević, violina, mentor: Martina Filipan, prof.
Međunarodno online na­tjecanje, Dugo Selo: 3. na­grada

Karlo Firšt, truba, men­tor: Tomislav Tušek, prof.
Međunarodno natjeca­nje ”Davorin Jenko” Beo­grad, komorni sastavi: 2. nagrada

Tomislav Tuškan, truba
Međunarodno natjeca­nje ”Davorin Jenko” Beo­grad, komorni sastavi: 2. nagrada

Ivan Gregurić, truba, mentor: Tomislav Tušek, prof.
Međunarodno natjecanje ”Davorin Jenko” Beograd, komorni sastavi: 2. na­grada

Leon Ivančić, tuba, men­tor: Tomislav Tušek, prof.
Međunarodno natjecanje ”Davorin Jenko” Beograd, komorni sastavi: 2. na­grada

Matija Tuškan, trombon, mentor: Tomislav Tušek, prof.
Međunarodno natjecanje ”Davorin Jenko” Beograd, komorni sastavi: 2. na­grada

Magdalena Škreblin, klarinet, mentor: Alen Kundih, prof.
Međunarodno online na­tjecanje, Dugo Selo: 3. na­grada


2021.

Antonio Kolarić, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.
11. hrvatsko natjecanje za harmoniku, solisti: 1. nagrada

Antonio Petak, harmo­nika, mentor: Nada Bilić, prof.
11. hrvatsko natjecanje za harmoniku, solisti: 2. nagrada

Antonio Kolarić, Antonio Petak, Karlo Poznić, Vedran Bajcer – mentor: Nada Bilić, prof.
11. hrvatsko natjecanje za harmoniku, komorni sastavi: 1. nagrada