Upisi

Upisi u prvi razred – školska godina 2023./2024. – LJETNI ROK

Poštovani roditelji/skrbnici  i učenici – kandidati za upis u prvi razred!

Upisne aktivnosti za prvi razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. moći će se odraditi elektroničkim putem ili osobno.

UPISI:

11.7.2023.

 • Dolaskom u školu (Prilaz profesora Ivana Vrančića 5, Zabok): 13 – 18 sati
 • e-upis na mail: sudigo.zabok@skole.hr: 8 – 18 sati

12.7.2023.

 • Osobno u školi (Prilaz profesora Ivana Vrančića 5, Zabok): 8 – 12 sati
 • e-upis na mail: sudigo.zabok@skole.hr: 8 – 12 sati

Za dokumentaciju koja se šalje elektroničkom poštom potrebno je u:

 • Naslov (predmet) poruke: upisati naziv programa koji učenik upisuje te ime i prezime učenika (npr. Medijski tehničar – Ivan Horvatić )
 • Sadržaj poruke: u e-poruci roditelj/skrbnik je dužan dostaviti svoj osobni kontakt (broj mobitela, telefona)

Učenik je upisan u prvi razred Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok nakon što potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na Upisnici (koju preuzima u https://srednje.e-upisi.hr/#/) i učita potpisanu upisnicu u sustav, a ostalu potrebnu dokumentaciju dostavi elektroničkim putem ili osobno u školu.

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka 10. srpnja 2023. učenici će steći pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojem se nalaze u sklopu upisne kvote. Upisnicu dostupnu na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr/#/ potrebno je ispisati, dopuniti, napisati osobni kontakt (broj mobitela, telefona) i potvrditi vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika. Potpisanu upisnicu učenik/roditelj  je obavezan sam učitati u sustav.

Učenicima koji nisu u mogućnosti ispisati upisnicu, bit će to omogućeno u srednjoj školi na dan dolaska na upis.

Molimo vas da se uplata školarine za prvi razred izvrši na dan upisa (11. i 12. srpnja). Skenirane potvrde poslati na e-mail škole: sudigo.zabok@skole.hr

Dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis učenici šalju elektroničkim putem na mail: sudigo.zabok@skole.hr:

 • za zanimanja: medijski tehničar, web dizajner, grafički urednik-dizajner:  potvrda školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti
 • učenici koji ostvaruju IZRAVAN UPIS DUŽNI SU dostaviti Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju koje izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje

Popis udžbenika i drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2023./2024. možete pronaći na web stranici škole ili dobiti u školi u pisanom obliku.

PREPORUČAMO da roditelji/ skrbnici  i učenici koji to mogu, na dan upisa dođu u školu osobno kako bi dobili dodatne informacije o školi, organizaciji nastave, praktičnoj nastavi i ostalo prema interesima. Također se preporuča da roditelji/ skrbnici  učenika koji su ostvarili pravo direktnog upisa, dođu u školu osobno kako bi dobili dodatne informacije o školi, organizaciji i radu kod pedagoginje i psihologinje.

Rezultati provjere glazbene darovitosti za ostale učenike

Rezultati provjere likovne darovitosti za ostale učenike

Rezultati provjere likovne darovitosti za učenike s teškoćama

Natječaj za upis u 1. razred – dopuna

Učenici s teškoćama u razvoju:

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN – PROVJERA LIKOVNE DAROVITOSTI:

26.6.2023. (ponedjeljak) u 13 sati

Ostali učenici:

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN – PROVJERA LIKOVNE DAROVITOSTI:

3.7.2023. (ponedjeljak) u 13 sati

ILI

4.7. 2023. u 9 sati

Namjeru pristupanja provjeri likovne darovitosti učenik prijavljuje najkasnije jedan radni dan prije utvrđenog termina provođenja provjere likovne darovitosti, na posebnom obrascu:

putem e-maila: sudigo.zabok@skole.hr ili osobno u administraciji škole.

Svaki kandidat dužan je u prostore Škole doći 15 min. ranije i donijeti vlastiti pribor: papir (blok br. 5.), olovka B, tempera boje, kist(ove), paletu, gumica, posudice za vodu i krpicu.

Radi utvrđivanja identiteta, učenik je na dan pristupanja provjeri likovne darovitosti dužan članu povjerenstva predočiti na uvid neki identifikacijski dokument/iskaznicu s fotografijom.

Na provjeri likovne darovitosti kandidati mogu ostvariti najviše 120 bodova, kandidat koji na provjeri likovnih sposobnosti ostvare manje od 70 bodova ne mogu se upisati u program likovne umjetnosti i dizajna.

Učenici s teškoćama u razvoju:

GLAZBENA UMJETNOST – PROVJERA GLAZBENE DAROVITOSTI:

26.6.2023. (ponedjeljak) u 13 sati

Ostali učenici:

GLAZBENA UMJETNOST – PROVJERA GLAZBENE DAROVITOSTI:

3.7.2023. (ponedjeljak) u 9 sati solfeggio

i

4.7. 2023. u 13 sati instrument (prema naknadnom rasporedu)

Na prijamnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na ispitu je 70 bodova.

Namjeru pristupanja provjeri glazbene darovitosti učenik prijavljuje najkasnije jedan radni dan prije utvrđenog termina provođenja provjere glazbene darovitosti, na posebnom obrascu:

putem e-maila: sudigo.zabok@skole.hr ili osobno u administraciji škole.

Napomena: zbog čestih upita obavještavamo sve potencijalne kandidate da se provjera stranih jezika (što se spominje u Uvjetima upisa) odnosi na učenike koji žele kao prvi strani jezik učiti jezik koji do sada NISU učili najmanje 4 godine u školskom sustavu. Za tu provjeru potrebno je podnijeti pisani zahtjev na e-mail Škole: sudigo.zabok@skole.hr

Odluka o upisu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o upisu učenika u 1. razred:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html

Upisi u školsku godinu 2023./24.

Poštovani roditelji/ skrbnici i dragi budući učenici škole,

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok za školsku godinu 2023./2024. ima planiranu sljedeću upisnu strukturu:

Sektor: Umjetnost

a) Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja) – 26 učenika /učenica – 1 razredni odjel

b) Glazbena umjetnost – 12 učenika/učenica – 1 razredni odjel

Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

 1. Medijski tehničar – 26 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 2. Web dizajner – 26 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 3. Grafički urednik – dizajner – 22 učenika/učenica – 1 razredni odjel

Rezultati provjere darovitosti i sposobnosti


Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz Smotre hrvatskog školskog filma
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 € (248,64 kuna)
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 € (248,64 kuna)
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafički urednik dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 22 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 € (248,64 kuna)
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Sektor: Umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn (do izbora zanimanja)

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati Natjecanje/izložbu učenika osnovnih i srednjih škola u području vizualnih umjetnosti i dizajna
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 € (248,64 kuna)

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 12 upisnih mjesta
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu:
  • 33 € (248,64 kuna) za učenike koji upišu cjeloviti glazbeni odjel kao prvo zanimanje u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
  • 160 € (1205,52 kuna), plativo u 10 rata po 16 € mjesečno za učenike koji će upisati stručni dio glazbenog programa u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok uz neki drugi srednjoškolski program (gimnaziju ili drugu srednju školu)
 • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do  dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivacija u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do  (za jesenski rok)

Zašto upisati ŠUDIGO – Zabok?

ŠUDIGO – Zabok je: Gle – Škola za mene!

 • jedina umjetničko-strukovna škola u sjevernoj regiji,
 • jedinstvena škola u Krapinsko- zagorskoj županiji u kojoj možete izabrati obrazovne programe kreativnog sektora,
 • škola u kojoj možeš na provjeri likovnih odnosno glazbenih sposobnosti pokazati svoj talent
 • odgojno – obrazovna ustanova koja ima sve programe u 4-godišnjem trajanju nakon čega je učenicima omogućen nastavak školovanja na akademijama, sveučilištima, veleučilištima kao i zapošljavanje ili samozapošljavanje,
 • digitalno zrela škola i suvremeno opremljena,
 • mala škola (zovemo je Školica) sa 60 nastavnika, obrazuje do 400 učenika, u 20 razrednih odjela, radimo u dvije smjene, po modelu : 1. i 2. razred. ujutro, a 3. i 4. popodne pa obrnuto
 • arhitektonski prilagođena osobama s tjelesnim invaliditetom,
 • surađuje s realnim sektorom poput grafičkih tvrtki koje nude našim učenicima stipendije i omogućavaju zapošljavanje po završetku školovanja,
 • Škola koja vidi tebe kao osobu s potencijalom.

Svima vama koji dijelite interes za kreativni sektor, prepoznajete svoj talent u likovnom, vizualnom ili glazbenom području, volite crtati, slikati, pjevati, svirati, dizajnirati, fotografirati, istražujete medijsku pismenost, kreirate vlastite web stranice, modno ste osviješteni ili se bavite sličnim aktivnostima želimo vam poručiti da je upravo Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok pravi izbor za vas.

Mi smo jedina umjetnička škola u Krapinsko – zagorskoj županiji i kod nas se upisuju učenici iz svih krajeva Krapinsko- zagorske, Zagrebačke županije i Zagreba te ostalih dijelova RH.

Ono što nas razlikuje od svih drugih škola svakako se odnosi na poticanje mladih osoba na kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje, radimo po modelu individualiziranog pristupa učenicima i projektnog planiranje kao sastavni dio redovnog nastavnog procesa, a što učenicima omogućuju da izraze sebe i usvoje sve potrebne vještine za 21. stoljeće.

Učenici u središtu pozornosti

Ponekad je u Školi vrlo zahtjevno i teško, ali je uvijek zanimljivo i poticajno, jer mi smo prepoznati kao Škola koja je suvremeno pedagoški orijentirana te svakog učenika stavlja u središte našeg pedagoškog rada.

Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala. Tijekom obrazovanja postoji mogućnost uključivanja u mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Učenik može pohađati dodatne, fakultativne i izborne programe, sudjelovati i kreirati medijske nastupe, izložbe i druge poticajne i zanimljive aktivnosti. Od fakultativnih programa ističemo nastavu matematike, dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika i matematike kao pripremu za ispite državne mature te zanimljive stručne predmete –  stolno izdavaštvo i web, kreiranje i scenski nastupi, digitalno novinarstvo, poduzetništvo, volontiranje. Učenici imaju priliku organizirano putovati u vidu terenske nastave te posjećivati muzeje, izložbe, koncerte i druga kulturna i stručna događanja. Aktivnosti vezane za audio produkciju proširujemo u suradnji s lokalnim radijskim postajama, a učenici su aktivni unutar škole kroz nedavno oformljen Radio – Šudigo. Posebnu pozornost i brigu posvećujemo učenicima s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar u kojem učenici ostvaruju pravo na pomoćnike u nastave,

S druge strane vodimo brigu o potencijalno nadarenim učenicima i usmjeravamo rad na umjetničko područje kroz projekt Lumen u okviru kojega nastavljamo razvijati različite kreativne aktivnosti.

Učenici rade u suvremenim uvjetima rada

Škola kao takva zauzima posebnu poziciju u Krapinsko- zagorskoj županiji, a prepoznatljiva je po svojim uspjesima u umjetničko likovnim i glazbenim natjecanjima, filmskim festivalima, multimediji i natjecanjima iz ostalih opće obrazovnih predmeta. Uz redovnu nastavu te različite oblike dodatne i fakultativne programe te izvannastavne aktivnosti, nastavnici i učenici sudjeluju u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, poput Erasmus + i eTwinning. Škola je ove godine dobila eTwinning oznaku i prepoznata je kao škola koja promiče rad na projektima, suradnju i razvoj vještina 21. stoljeća među učiteljima i učenicima. Ponosni smo na školski list Tabula nova kojeg je Jutarnji list proglasio najboljim školskim listom u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini. Školska zadruga Plavi trnac vrlo aktivno djeluje u nekoliko sekcija: etno, grafika, poduzetništvo i dekorativno oblikovanje u kojima se izrađuju proizvodi koji njeguju tradicijske vrijednosti obogaćene novim trendovima i funkcionalnošću. Prepoznati smo kao škola koja dokazuje izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa, primjenjuju IKT u nastavi, potiče motiviranost učitelja u kreiranju modernog edukacijskog okruženja i u velikoj mjeri nalazi inovativne načine prenošenja znanja putem novih tehnologija. U 2018. godini postajemo  član zajednice ORACLE Academy Member Institution, a zahvaljujući članstvu, učenicima i nastavnicima omogućen je pristup različitim IKT alatima, materijalima i certifikatima izuzetno korisnim u obrazovanju i primjeni inovativnih metoda u različitim tehnološkim područjima. Škola planski ulaže u modernizaciju opreme i usklađuje svoje programe i djelovanje sa suvremenim nastavnim tehnologijama i metodologijama rada. Škola ima izvrsne rezultate u audiovizualnim umjetnostima te postiže izvrsne rezultate na raznim filmskim festivalima. Tome pridonosi i suvremeno opremljen Multimedijalni centar – Šudigo Zabok, školska knjižnica, šest specijaliziranih IKT učionica, a u svim ostalim učionicama postoje dobri uvjeti za rad.

Kooperativan kolektiv

Škola izvrsno surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Akademijom dramskih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonskim fakultetom, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilištem Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr. Surađujemo sa svim gradskim, županijskim, nacionalnim i međunarodnim  institucijama koje pridonose razvoju svih potencijala naših učenika i profesora. Kroz moto Kreativnost je naša stvarnost i ulog u budućnost, ŠUDIGO – ZABOK potvrđuje svoju prepoznatljivost i spremnost obrazovnom sustavu koji omogućuje obrazovanje mladih koji uče i razmišljaju na originalan i kreativan način. Integracijom različitih vrsta izričaja likovnih, glazbenih, scenskih, modnih te uz korištenje novih tehnologija i suvremenih medija, zasigurno pružamo bolju perspektivu mladima.

Pozivamo vas dragi učenici u ŠUDIGO – Zabok. Postanite dio našeg poticajnog i kreativnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić