Obavijest za polaznike NASTAVKA OBRAZOVANJA za višu razinu kvalifikacije

Provjera likovnih sposobnosti polaznika za NASTAVAK OBRAZOVANJA, održat će se u petak, 26. kolovoza 2022. godine u 9:00 sati.

Kandidati sa sobom trebaju ponijeti pribor za crtanje i slikanje.