Javni poziv za izvanučioničku nastavu u Veneciju

Javno otvaranje ponuda natječaja

O rezultatima natječaja možete više pročitati ovdje:

https://sudigoz.hr/poslovanje/natjecaji-i-javni-pozivi

Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave trećih i četvrtih razreda

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.D, 4.D, 3.MT i 4.MT razreda, na 1. sastanku Povjerenstva održanom 16. rujna 2022., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Veneciju.

U nastavku se nalazi javni poziv za organizaciju školske ekskurzije u Veneciju:

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 005/2022.

Rok za dostavu ponuda je 26. rujna 2022.

Javno otvaranje ponuda bit će 30. rujna 2022. u 15:30 sati u prostorijama škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Nikolina Ptičar, prof.