Javni poziv za organizaciju višednevne školske ekskurzije u Sarajevo, Budvu i Dubrovnik

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za organizaciju višednevne školske ekskurzije u Sarajevo, Budvu i Dubrovnik.

U nastavku se nalazi javni poziv za organizaciju školske ekskurzije u Sarajevo, Budvu i Dubrovnik:

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 001/2023.

Rok za dostavu ponuda je 25.03.2023.

Javno otvaranje ponuda bit će 31. ožujka 2023. u 15:00 sati u prostorijama škole.