Zapisnik – javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave u Budimpeštu, Bratislavu i Prag

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok je objavila javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave u Budimpeštu, Bratislavu i Prag.

Razmatranje ponuda održalo se u školi 27.3.2024. s početkom u 13:00 h.

Zapisnik sa sastanka je dostupan ovdje: